Podmienky Ochrany Osobných Údajov

Podmienky Ochrany Osobných Údajov

Správca údajov je dostupný na webovej stránke Izzi.sk

Používanie stránky sociálnej siete a kontaktovanie správcu údajov prostredníctvom nej a ďalšie operácie povolené stránkou sociálnej siete sú založené na vašom dobrovoľnom súhlase.

Zainteresované strany sú tie fyzické osoby, ktoré dobrovoľne sledujú, zdieľajú, lajkujú a hodnotia stránky sociálnych médií správcu údajov alebo obsah, ktorý sa na nich zobrazuje.

identifikácia mena

emailový kontakt

prevádzková (napr. vyhodnocovacia) odozva

(Poznámka: v súvislosti s prevádzkou sociálnej stránky správca údajov nevyhnutne uvidí zverejnené obrázky a ďalšie údaje sledovateľov stránky z dôvodu prevádzky sociálnej stránky, ale NAIH bol toho názoru, že údaje predmet nezlučiteľný s účelom spracovania.)

Správca údajov komunikuje s Dotknutou osobou prostredníctvom sociálnej siete len vtedy, ak sa účel rozsahu spracúvaných údajov stane relevantným, ak Dotknutá osoba kontaktuje Prevádzkovateľa prostredníctvom sociálnej siete.

Účelom prítomnosti na sociálnych portáloch a s tým súvisiacej správy údajov je zdieľanie a zverejňovanie obsahu webovej stránky na sociálnej sieti, teda marketing prevádzkovateľa údajov.

Na základe podmienok sociálnej stránky Dotknutá osoba dobrovoľne súhlasí so správou údajov, napríklad sledovaním a lajkom obsahu správcu údajov.

Dotknutá osoba môže hodnotiť Prevádzkovateľa údajov textovo a číselne, ak to sociálna sieť umožňuje.

Na webovej stránke komunity sociálnych médií budete tiež zverejňovať obrázky/videá z rôznych podujatí, služieb správcu údajov atď. V prípade nehromadných nahrávok alebo verejných vystúpení (§ 2:48 Občianskeho zákonníka) si Prevádzkovateľ vždy pred zverejnením záberov vyžiada súhlas Dotknutej osoby.

Dotknutá osoba môže dostávať informácie o správe údajov danej sociálnej siete.

Doba spracovania údajov: do odvolania na žiadosť Dotknutej osoby.

Spôsob správy údajov: elektronicky, automaticky.

Zdroj údajov je priamo od Dotknutej osoby.

Oznámenie údajov tretej strane ako Spracovateľovi údajov, táto osoba bude oznámená .... s. je uvedený v prílohe.

Organizačné a technické opatrenia na ochranu spracúvaných údajov viď v samostatnej kapitole.

Automatizované profilovanie rozhodovania: toto nie je prípad správy údajov.

Správca údajov upozorňuje na skutočnosť, že profilovanie alebo inú automatizovanú správu údajov môže ako správca údajov vykonávať organizácia prevádzkujúca danú sociálnu stránku, avšak v tomto prípade bude správcom údajov organizácia prevádzkujúca sociálnu stránku.

Ochrana vašich osobných údajov je pre Coffice-club Kft. a jej partnerov prvoradá. Zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov potrebných na používanie našej webovej stránky je v súlade s platnými maďarskými nariadeniami o ochrane údajov (zákon CXII z roku 2011).

Vaše informácie budú dôverné a nebudú poskytnuté tretím stranám. pokiaľ to nie je nevyhnutné na plnenie zmluvy (napr. pošta, kuriérska služba). Naši zamestnanci, partneri a poskytovatelia služieb majú povinnosť mlčanlivosti.

Viac o informáciách, ktoré sa majú zobrazovať na webovej stránke, si môžete prečítať v týchto dvoch právnych predpisoch:

CVIII z roku 2001 Zákon o niektorých otázkach služieb elektronického obchodu a služieb informačnej spoločnosti

45/2014. (II. 26.) o podrobných pravidlách zmlúv medzi spotrebiteľmi a podnikmi